28 лютого 2024 ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
Нормативно-правова база
Регуляторна політика
Цивільний захист
Звернення громадян
 • Запобігання проявам корупції
 • Публічна інформація
 • Соціально-економічний розвиток
  Спостережна комісія
  Інвестиційний довідник
 • Містобудування та архітектура
 • Бюджет, фінанси, податки та збори
 • Розрахунки за енергоносії
 • Енергозбереження
 • Публічні закупівлі
 • Соціальний захист населення
 • Протидія домашньому насильству
 • Все про COVID-19
 • Гуманітарний розвиток району
 • Влада і громадськість
 • Громадська рада
 • Прес-центр
 • Реформи в Україні
 • Європейська інтеграція
 • Виборець має знати
 • Інформація з установ району
 • Пасажирські перевезення
 • Охорона навколишнього природного середовища
 • АРХІВ НОВИН

  « Лютий 2024 »
  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
        1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29      
   

  Публічні закупівлі

   
  zakypivli
  Головна>Прес-центр>Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
  Середа, 04 грудня 2019 11:49

  Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

  ЗАЯВА

  ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

  ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

  «Детальний план території на земельну ділянку площею 12,231 га, кадастровий номер: 0722188000:07:003:1394, яка розташована за межами населеного пункту с.Великий Порськ в межах земель Голобської селищної ради Ковельського району для будівництва та обслуговування будівель та споруд господарського двору»

  Інформація про замовника СЕО:

  45000, вул. Незалежності, 73, м. Ковель

  Ковельська районна державна адміністрація Волинської області

  Вид та основні цілі документу державного планування (ДДП) та його зв'язок з іншими ДДП:

  Детальний план території на земельну ділянку площею 12,231 га, кадастровий номер: 0722188000:07:003:1394, яка розташована за межами населеного пункту с.Великий Порськ в межах земель Голобської селищної ради Ковельського району для будівництва та обслуговування будівель та споруд господарського двору розроблений згідно розпорядження Ковельської районної державної адміністрації №94 «Про розроблення детального плану території» від 11 травня 2019 року, з визначенням всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами.

  Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень  використання території  згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту з користування надрами в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

  При розробленні детального плану території на земельну ділянку площею 12,231 га, кадастровий номер: 0722188000:07:003:1394, яка розташована за межами населеного пункту с.Великий Порськ в межах земель Голобської селищної ради Ковельського району для будівництва та обслуговування будівель та споруд господарського двору, враховуються: схема планування території Волинської області, схема планування Ковельського району.

  Те, якою мірою ДДП визначає умови для здійснення діяльності або надання документів дозвільного характеру на реалізацію видів діяльності та об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів:

  Територія детального плану знаходиться за межами населеного пункту с.Великий Порськ в межах земель Голобської селищної ради Ковельського району Волинської області. В даний момент на території ділянок проектування знаходяться існуючі будівлі та споруди господарського двору (санітарно-захисна зона 50 м - 150 м).

  Площа ділянки проектування "А" – (3,0600га).

  Площа ділянки проектування "Б" – (9,1710га).

  Територія ділянок проектування обмежена з південної та західної сторін територією особистих селянських господарств та територією сільськогосподарського призначення, із східної – проектованими червоними лініями (15м), з північної сторони - озеленення та територія сільськогосподарського товарного виробництва.

  Навколо ділянок проектування знаходяться території особистих селянських господарств, території сільськогосподарського призначення, територія сільськогосподарського товарного виробництва та озеленення.

  На території детального плану проходять лінії електропередач високої напруги потужністю 10 кВ, лінії електропередач низької напруги потужністю 0,4 кВ, знаходяться трансформаторні підстанції, водонапірна башта та свердловина.

  Об’єкт планованої діяльності відноситься до другої категорії  видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля.

  Ймовірні наслідки:

  а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення - в проектні СЗЗ потрапляють земельні ділянки (для іншого сільськогосподарського призначення), житлова забудова відсутня.

  Ймовірні види впливу на навколишнє середовище:

  – викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, розрахункові та фактично заміряні приземні концентрації яких не повинні перевищувати значення гранично допустимих концентрацій (ГДК), та пересувних джерел забруднення, а саме викиди  автомобільного, транспорту та виробничої техніки;

  – в період будівництва об’єктів вплив на водне середовище відсутній;

  – в процесі експлуатації:  водопостачання – від існуючої водонапірної башти що розташована та території ділянки проектування «Б», в північній частині господарського двору. Проектом передбачено встановлення на території ділянок Біогазової установки

  – порушення (руйнування) ґрунтів під час будівництва (трансформація шарів землі), руху транспортних засобів, вібрацій від процесів виробництва, які можуть підсилюватись під впливом природних чинників – вітру, дощових потоків, тощо;

  –  акустичне забруднення, розрахунковий граничнодопустимий рівень якого в житловій забудові не повинен перевищувати допустимий рівень шуму на території населених місць;

  – на соціальне середовище – створення нових робочих місць, сприяння розвитку малого і середнього бізнесу, наповнення бюджетів різних рівнів, розвиток інфраструктури району.

  б) для територій з природоохоронним статусом – земельна ділянка яка розглядається детальним планом знаходиться поза межами об’єктів та територій природно-заповідного фонду, отже вплив не передбачається;

  в) транскордонні наслідки, у тому числі для здоров’я населення – транскордонний плив відсутній.

  Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено:

  Не передбачаються.

  Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО:

  Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

  Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

  Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

  доповіді про стан довкілля; статистичну інформацію; інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту ДДП дані моніторингу стану довкілля; інша доступна інформація.

  Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

  Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

  Розробити  комплекс заходів, спрямований на виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров'я населення будь-якого виду планованої господарської діяльності:

  вивчити в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планованої діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), геолого-гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища; розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища; оцінити можливі зміни в природних і антропогенних екосистемах; визначити шляхи мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище і біоту; зібрати та проаналізувати інформацію про об’єкти розміщення відходів (види та обсяги відходів, місця їх накопичення, природоохоронні споруди, експлуатаційні можливості). повідомити громадськість про ефективність проекту і можливі екологічні наслідки.

   В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально – економічного розвитку району та підвищення якості  життя населення.

  Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП:

  Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єкту доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

  Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на навколишнє середовище:

  облаштування ділянок водопровідних споруд з бурінням нової свердловини, прокладка мереж водопостачання по території, улаштування локальних очисних споруд комунальної каналізації та очисних споруд відведення поверхневого стоку з території, встановлення контейнерів для  збору побутових відходів.

  При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:

  відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

  – заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки

  В цілому, розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

  Пропозиції до структури та змісту СЕО:

  Виконати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів «Охорона навколишнього природного середовища» у складі містобудівної документації» та вимог частини другої ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

  Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання:

  Ковельська районна державна адміністрація Волинської області.

  Юридична адреса: 45000, Волинська область, м.Ковель, вул.Незалежності,73 тел. (03352) 5-22-16, (03352) 5-35-20

  %20%Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.%20">Контактний email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Переглядів 869
  Розробка: Відділ інформаційних технологій
  апарату Волинської облдержадміністрації
  Інформаційне наповнення:
  Ковельська районна державна адміністрація
  Усі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, належать Ковельській райдержадміністрації.
  Адреса: 45000, м. Ковель, вул. Незалежності, 73, факс (0332) 772959, E-mail: info@koveladm.gov.ua
  © 2014 koveladm.gov.ua