Шановні відвідувачі, щиро вітаємо Вас на офіційному веб-сайті Ковельської районної державної адміністрації!
 
 
 
 
   
Структурні підрозділи райдержадміністрації та їх основні функції

1. Апарат районної державної адміністрації – Топольський Степан Степанович, т. 7-17-04:


- Відділ організаційної роботи
– Очеретяна Світлана Петрівна, т. 5-30-30

Основні завдання відділу: здійснення організаційного, інформаційного та аналітичного забезпечення діяльності райдержадміністрації, зокрема, щодо організації планування роботи райдержадміністрації та узагальнення звітності про виконання планів  роботи, підготовки та проведення засідань колегії райдержадміністрації, нарад, робочих зустрічей, що проводяться головою райдержадміністрації, керівником апарату райдержадміністрації; надання методичної і практичної допомоги структурним підрозділам райдержадміністрації та її апарату, органам місцевого самоврядування.

- Служба управління персоналом - Баранова Сніжана Володимирівна, т. 5-31-13

Основними завданнями сектору є - реалізація державної політики у сфері державної служби та з  питань  кадрової роботи, здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту, задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне  використання, прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до  службової кар'єри, забезпечення їх безперервного навчання, документальне оформлення проходження державної служби та  трудових відносин, організація роботи щодо обробки персональних даних працівників апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, керівництва райдержадміністрації, керівників територіальних органів, державних підприємств, установ, організацій, призначення і звільнення яких погоджуються головою райдержадміністрації, осіб, зарахованих до кадрового резерву, осіб, рекомендованих для вступу в Національну академію державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів, інших осіб в базі персональних даних "Картка" та їх захисту від незаконної обробки та незаконного доступу до них. 


- Відділ з питань внутрішньої та інформаційної політики
– Олексюк Олена Степанівна, т. 5-30-60

Основні завдання відділу: Основними завданнями відділу є здійснення сприяння взаємодії райдержадміністрації, її структурних підрозділів з партіями, громадськими організаціями у питаннях, що належать до компетенції відділу, зміцнення взаєморозуміння між релігійними організаціями різних віросповідань, сприяння діяльності засобів масової інформації у висвітленні питань діяльності органів державної влади. Підтримка постійного зв'язку з партіями, громадськими об'єднаннями, одержання інформації щодо їх діяльності та її узагальнення. Аналіз ситуації у релігійному житті району. Інформаційне забезпечення та сприяння діяльності засобів масової інформації (преса, радіо, телебачення) у висвітленні питань роботи місцевих органів виконавчої влади.


- Загальний відділ
– Пархомчук Олена Анатоліївна, т. 5-25-42

Основні завдання відділу: Здійснення єдиного порядку документування і роботи з документами райдержадміністрації відповідно до Інструкції з діловодства в районній державній адміністрації на основі використання сучасної обчислювальної техніки, автоматизованої технології роботи з документами та скорочення кількості документів, забезпечення чіткої організації контролю за строками проходження і виконання документів, надання методичної допомоги з цих питань управлінням, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації та відділам її апарату.


- Відділ юридичного забезпечення та з питань запобігання і виявлення корупції
–  Поляк Мирослава Іванівна, т. 5-23-22

Основні завдання відділу: Організація правової роботи, спрямована на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань та функціональних обов'язків, здійснення пропаганди чинного законодавства.

- Відділ фінансово-господарського забезпечення – Мишковець Галина Калениківна, т. 5-35-00

Основні завдання відділу: Організація бухгалтерського обліку, господарсько-фінансової діяльності та контролю за дотриманням правил його ведення, здійснення методологічного керівництва бухгалтерським обліком і звітністю.


- Відділ ведення Державного реєстру виборців
–  т. 5-31-23, 7-17-00

Основні завдання відділу: Складання списків виборців для виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, селищних сільських голів, для всеукраїнських та місцевих референдумів;
Ведення реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території району.


- Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи
- Пшава Олександр Гнатович, т. 5-31-69

Основні завдання: Планування та здійснення заходів, спрямованих на своєчасне проведення мобілізації, переведення місцевих органів державної виконавчої влади і об'єктів народного господарства району на режим роботи в умовах особливого періоду, а також сталого їх функціонування в цих умовах.
Основні завдання: Організовує взаємодію та здійснює координацію роботи райдержадміністрації з правоохоронними органами, розробляє та подає голові райдержадміністрації проекти програм з питань охорони громадського порядку боротьби зі злочинністю, забезпечення конституційних прав і свобод громадян

- Головний спеціаліст з питань цивільного захисту -  т. 5-31-69

Основні завдання: Забезпечення цивільного захисту на відповідній території; забезпечення виконання завдань створеними ними територіальними підсистемами та їх ланками; забезпечення реалізації вимог техногенної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та інших суб’єктах господарювання, які можуть створити реальну загрозу виникнення аварії, що належать до сфери їх управління; розроблення та забезпечення реалізації регіональних, місцевих програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки.

2. Управління регіонального розвитку –  Білинська Лариса Іванівна т. 5-39-78.

Основні завдання управління: Реалізація державної та регіональної економічної політики, сприяння комплексному соціально-економічному розвитку району, удосконаленню розміщення продуктивних сил, розвитку міжрегіональних та міждержавних економічних зв'язків, проведення державної політики в галузі ціноутворення. Організація виробництва і закупівлі сільськогосподарської продукції та продовольства для регіональних потреб, економічний аналіз та прогнозування стану розвитку сільського господарства, харчової та переробної промисловості на рівні району, здійснення моніторингу аграрної реформи, сприяння демонополізації виробництва і розвитку конкуренції, розвиток ринкової інфраструктури, створення рівних умов для розвитку всіх форм власності та господарювання в агропромисловому виробництві, надання методологічної допомоги сільськогосподарським підприємствам у процесі їх реформування, забезпечення виконання державних та регіональних програм соціального розвитку села.


3. Управління соціального захисту населення
– Давидович Олена Григорівна, т. 5-24-10.

Основні завдання відділу: забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань; організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями, забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, підтримки сім’ї, попередження насильства в сім’ї; забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, виконання  програм і здійснення заходів у цій сфері.


4. Управління фінансів
– Карпюк Світлана Семенівна , т. 5-92-32.

Основні завдання управління: Підготовка проекту і організація виконання бюджету, реалізація державної фінансової , бюджетної та податкової політики на території району, підготовка пропозицій щодо концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах економіки району, фінансового забезпечення державних гарантій по соціальному захисту населення, розробка пропозицій по удосконаленню діючих форм фінансових взаємовідносин держави з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат, забезпечення дотримання законодавства у фінансовій сфері на території району.


5. Сектор у справах молоді та спорту - Ювченко Ігор Володимирович, т. 5-22-36.

Основні завдання відділу: Забезпечення реалізації державної політики з питань молоді, фізичної культури та спорту, відпочинку та оздоровлення дітей.


6. Сектор містобудування та архітектури
т. 5-24-53.

Основні завдання відділу: Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури на території району. Аналіз стану містобудування на території району, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території, поліпшення їх архітектурного вигляду та забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури.


7. Відділ освіти
– Ревейчук Ірина Федорівна, т. 5-94-00.

Основні завдання відділу: Реалізація державної програми в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району, створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти, здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах відповідної території і належать до сфери управління державної адміністрації та координація роботи цих навчальних закладів.


8. Відділ культури 
– Матяшук Тетяна Іванівна, т. 5-21-62.

Основні завдання відділу: Реалізація державної політики в галузі культури у відповідності до "Основ законодавства України в галузі культури", управління на території району закладами, установами і організаціями культури, що належать до комунальної власності, координації діяльності таких же закладів, що не належать до комунальної власності. Здійснення в установленому порядку та існуючої системи в галузі культури кадрової політики, пов'язаної із розстановкою, навчанням і раціональним використанням кадрового потенціалу в інтересах реалізації державної політики в галузі культури в районі.

 

9. Служба у справах дітей – Ілюшик Сергій Леонідович, т. 5-16-40.

Основні завдання відділу: Реалізація на території району державної політики з питань соціального захисту неповнолітніх і запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніх. Підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту неповнолітніх, запобігання бездоглядності та профілактика правопорушень серед них.


10. Архівний відділ
– Мацан Юрій Євгенович, т. 5-32-31.

Основні завдання відділу: Реалізація державної політики в галузі архівної справи, здійснення управління архівною справою на території району. Координація діяльності державних органів, підприємств, установ, організацій з питань архівної справи і діловодства. Забезпечення поповнення Національного архівного фонду документами місцевого походження, їх державної реєстрації, обліку, зберігання та використання їх інформації.

 

11.  Відділ з питань організації діяльності центру надання адміністративних послуг - Прядун Наталія Вікторівна, т. 5-97-90

Основні завдання адміністратора:  Надання суб'єкту господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання документів дозвільного характеру для започаткування та провадження господарської діяльності. Прийняття від суб’єктів господарювання документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, та організація видачі суб’єкту господарювання документів дозвільного характеру. Забезпечення взаємодії місцевих дозвільних органів та суб’єктів господарювання щодо видачі документів дозвільного характеру та документообігу. Контроль за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру.
Основними завданнями сектору є:
- організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
- спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
- забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.
- забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

12. Відділ державної реєстрації – Кондратович Юрій Вікторович, т. 5-94-03

Основні завдання відділу - забезпечення виконання повноважень з надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

 

   Онлайн путівник

 
Телефон: (03352) 5-22-16
Тел/Факс: (0332) 77-29-59
Адреса: 45000 м. Ковель,
вул. Незалежності 73
 
Веб-студія «Терен» © Copyright Ковельська районна державна адміністрація