Шановні відвідувачі, щиро вітаємо Вас на офіційному веб-сайті Ковельської районної державної адміністрації!
 
 
 
 
   
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
Наше завдання – вселити в людей надію та віру
в добро.Всі ми стали членами великої родини,
які щиро вболівають за своїх підопічних і
радіють, коли бачать, якою вдячністю світяться
обличчя тих, кому ми допомагаємо подолати
труднощі, що з різних обставин виникли в житті.
 
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) КОВЕЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
м. Ковель, вул. Незалежності, 73, тел.(03352) 5-15-80, факс 5-19-06, 5-15-70   електронна пошта: tercentr_rda@ukr.net
Прийомні години: 8.00 – 17.15, п’ятниця 8.00 – 16.00
обідня перерва: 13.00 – 14.00, крім вихідних та святкових днів

Директор територіального центру  -  Корнієвський Георгій Олександрович, тел. 51580
Начальник відділу соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – Поремчук Тетяна Володимирівна, тел. 51570
Завідувач відділення соціальної допомоги вдома – Хвіц Вікторія Іванівна, тел. 51570
Завідувач відділення стаціонарного догляду для постійного проживання с. Облапи – Миронюк Надія Миколаївна, тел. 93133
 
Територіальний центр надає соціальні послуги громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання, в умовах стаціонарного, денного  перебування.
Діяльність територіального центру повинна відповідати критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги.
Територіальний центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, актами інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням, розробленим відповідно до Типового положення.
Територіальний центр провадить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил.
На надання соціальних послуг в територіальному центрі мають право громадяни похилого віку, інваліди (які досягли 18-річного віку), хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров’я України;
У територіальному центрі утворені такі структурні підрозділи:
- відділення соціальної допомоги вдома;
- відділення стаціонарного догляду для постійного проживання с. Облапи;
- відділ соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Відділення соціальної допомоги вдома:
Відділення соціальної допомоги вдома територіального центру (далі - відділення соціальної допомоги вдома) утворюється для надання соціальних послуг за місцем проживання/перебування не менш як 80 одиноким громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою втратою рухової активності (мають III, IV, V групи рухової активності) та потребують сторонньої допомоги, надання соціальних послуг в домашніх умовах згідно з медичним висновком, а саме:  
похилого віку;
інвалідів (які досягли 18-річного віку), крім інвалідів унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";
хворих (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці).  
Відділення соціальної допомоги вдома надає відповідно до державних стандартів соціальних послуг таку послугу як догляд вдома.
Документи, необхідні для отримання послуги:
1.    Письмова заява особи.
2.    Медичний висновок про здатність до самообслуговування (надає лікувальний заклад за місцем проживання на запит управління соціального захисту населення).
3.    Копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності).
Зміст соціальної послуги: допомога в самообслуговуванні, у пересуванні по квартирі, у веденні домашнього господарства, в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами, в обробітку присадибної ділянки для сільської місцевості; в забезпеченні технічними засобами реабілітації; психологічна підтримка; надання інформації з питань соціального захисту населення; допомога в отриманні безоплатної правової допомоги; допомога в оформленні документів, внесення платежів.

Відділення стаціонарного догляду для  постійного проживання с. Облапи   утворюється для обслуговування 20 одиноких громадян, до якого на постійне або тимчасове проживання, повне державне утримання безоплатно приймаються одинокі громадяни похилого віку, інваліди (які досягли 18-річного віку), хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров'я за станом здоров'я не здатні до самообслуговування, потребують постійного стороннього догляду та допомоги, стаціонарного догляду, соціально-побутових, соціально-медичних та інших соціальних послуг.
1.    У відділенні стаціонарного догляду громадяни перебувають на повному державному утриманні, одержують соціальну послугу стаціонарного догляду та відповідно до встановлених норм забезпечуються:
1)    житлом, одягом, взуттям, постільною білизною, м'яким і твердим інвентарем і столовим посудом;
2)    раціональним чотириразовим харчуванням, у тому числі з урахуванням віку і стану здоров'я, у межах натуральних норм харчування, передбачених для мешканців інтернатних установ;
3)    медичним обслуговуванням;
4)    слуховими апаратами, окулярами, протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування (крім моторизованих), медикаментами відповідно до медичного висновку;
5)    комунально-побутовим обслуговуванням (опалення, освітлення, тепло- водопостачання тощо).
2.    Одиноким пенсіонерам і інвалідам, які перебувають у відділенні стаціонарного догляду, пенсія виплачується у встановленому законодавством порядку.
3.    За наявності вільних місць до відділення стаціонарного догляду на загальних умовах строком до чотирьох місяців можуть прийматися одинокі громадяни похилого віку, інваліди (які досягли 18-річного віку), хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які тимчасово втратили здатність до самообслуговування, потребують постійного стороннього догляду, соціально-медичного обслуговування.

 
Відділ соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді:
Відділ соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю (18-35 років), які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.
          Основними завданнями відділу соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді є:
1. Виявлення та облік сімей, дітей та молоді (18-35 років), які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;
2. Контроль у межах повноважень за цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини;
3. Соціальна та психологічна адаптація дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації здійснення наставництва;
4. Соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, а також соціальний супровід дітей, які перебувають під опікою, піклуванням, за поданням служби у справах дітей;
           5. Інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства;
           6. Здійснення оцінки потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає соціальні послуги та методи соціальної роботи;
7.    Надання сім’ям, дітям і молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, в тому числі сім’ям учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам, соціальні послуги з:
1.    соціального супроводу;
2.    консультування;
3.    соціальної профілактики.
4.    соціальної інтеграції та реінтеграції;
5.    соціальної адаптації;
6.    кризового та екстреного втручання;
7.    представництва інтересів;
8.    посередництва (медіації);

           8. Забезпечує соціальний патронаж молодих осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом.
            9. Допомога  особам, які постраждали від торгівлі людьми;
 10. Забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю;
 11. Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;
 12. Надання висновку про початкову оцінку потреб дитини та сім’ї для призначення допомоги на дітей одиноким матерям (у разі неможливості одержати довідку про реєстрацію місця проживання матері та дитини).


   Онлайн путівник

 
Телефон: (03352) 5-22-16
Тел/Факс: (0332) 77-29-59
Адреса: 45000 м. Ковель,
вул. Незалежності 73
 
Веб-студія «Терен» © Copyright Ковельська районна державна адміністрація