Шановні відвідувачі, щиро вітаємо Вас на офіційному веб-сайті Ковельської районної державної адміністрації!
 
 
 
 
   
Уряд затвердив правила поведінки державних службовців
       Уряд затвердив правила поведінки державних службовців

  Уряд затвердив правила поведінки державних службовців, дія яких поширюється і на керівників державний підприємств.
Це обов’язкові вимоги до стандартів поведінки держслужбовців. У своїй діяльності вони повинні керуватися принципами етики, що ґрунтуються на положеннях Конституції України, законодавства про державну службу та запобігання корупції.
Згідно з правилами, держслужбовці чесно служать державі і суспільству. Це означає забезпечення державних інтересів під час виконання завдань та функцій держави; сприяння реалізації прав та законних інтересів людини і громадянина; формування позитивного іміджу держави.
Гідно поводяться: поважають гідність інших осіб; ввічливі та дотримуються високої культури спілкування; проявляють доброзичливість і запобігають виникненню конфліктів у стосунках з громадянами; не допускають, у тому числі поза державною службою, дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця.
Також керуються принципами доброчесності, що передбачає: спрямованість дій на захист публічних інтересів, забезпечення пріоритету загального блага громадян над особистими, приватними або корпоративними інтересами; неприпустимість використання державного майна в особистих цілях; недопущення наявності конфлікту між публічними і особистими інтересами; нерозголошення та невикористання інформації, що стала відома у зв’язку з виконанням державним службовцем своїх обов’язків, у тому числі після припинення державної служби, крім випадків, установлених законом; недопущення надання будь-яких переваг і виявлення прихильності до окремих фізичних та юридичних осіб, політичних партій, громадських і релігійних організацій.
Принцип лояльності, який також прописаний правилами, означає добросовісність щодо виконання рішень Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України та державного органу, в якому працює державний службовець, незалежно від своїх власних переконань і політичних поглядів; утримання від будь-яких проявів публічної критики діяльності державних органів, їх посадових осіб; коректне ставлення до керівників і співробітників державного органу під час виконання державним службовцем своїх обов’язків.
Обов’язковою є і політична нейтральність, яка  передбачає: недопущення впливу політичних інтересів на дії та рішення державного службовця; відмову від публічної демонстрації політичних поглядів і симпатій; дотримання вимог стосовно обмежень щодо політичної діяльності, встановлених законом стосовно окремих категорій державних службовців; уникнення використання символіки політичних партій під час виконання державним службовцем своїх обов’язків; забезпечення прозорості у відносинах з особами, що виконують політичні функції.
У своїй роботі державний службовець повинен керуватися принципами прозорості та підзвітності. Зокрема, для державних службовців першої та другої категорії має вестися облік телефонних розмов та особистих зустрічей з представниками політичних партій, народними депутатами України, суб’єктами господарювання або їх уповноваженими особами. Крім того, інформація про такі розмови та зустрічі повинна надаватися у порядку, встановленому законодавством про доступ до публічної інформації. Також повинен вестися облік фактів використання транспортних засобів, майна, інших матеріальних та нематеріальних активів, наданих за рахунок фізичних чи юридичних осіб у службових цілях.
Принцип сумлінності означає добросовісне, чесне та професійне виконання державним службовцем своїх обов’язків, виявлення ініціативи і творчих здібностей; постійне підвищення рівня своєї професійної компетентності та удосконалення організації службової діяльності; недопущення ухилення від прийняття рішень та відповідальність за свої дії та рішення.
За порушення цих Правил державні службовці несуть дисциплінарну відповідальність відповідно до закону.
Прийнята Кабінетом Міністрів постанова враховує прогресивний і успішний досвід країн-членів ЄС. За основу акта взято запроваджену в Республіці Польща модель гарантування максимальної прозорості діяльності державних органів.


Опубліковані закони із “безвізового” пакету  

 
27 лютого в "Голосі України" опублікували закони з “безвізового” пакету - щодо процедури обрання в антикорупційну прокуратуру, інституту спеціальної конфіскації та Агенства з розшуку корупційних активів.
В газеті опубліковано наступні Закони:
1) Закон (проект №4055) “Про внесення змін до Закону України "Про прокуратуру" щодо забезпечення прозорості в організації діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з метою виконання рекомендацій Міжнародного валютного фонду”.
Призначення на адміністративні посади в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру здійснюється за результатами відкритого конкурсу. На посади керівника спецпрокуратури та його заступників призначення здійснюється Генпрокурором, а на посади керівників підрозділів спецпрокуратури - безпосередньо очільником
антикорупційної прокуратури.
2)  Закон (проект №4056) про внесення змін до Закону про Нацагентство з розшуку активів та інших нормативних актів.
Повноваження Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів вирішили доповнити в частині користування та розпорядження арештованими активами. Прийнятий в листопаді минулого року Закон передбачав для агентства лише можливість збереження таких активів.  
3) Закон (проект №4054) про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України стосовно удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації.
В листопаді минулого року було внесено зміни до Кримінального кодексу стосовно застосування інституту спеціальної конфіскації. Не пройшло і кілька місяців як парламент знову вносить зміни в ці статті КК.
Всі закони набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування, а Закон про внесення змін до Закону про Нацагентство з розшуку активів - вводиться в дію водночас з відповідним законом до якого ними вносяться зміни.

 


Уряд ухвалив постанову про створення Державного бюро розслідувань та затвердив 6 членів конкурсної комісії з обрання керівника ДБР

 На позачерговому засіданні в понеділок, 29 лютого, Уряд України ухвалив постанову про створення Державного бюро розслідувань та затвердив кандидатури шести із дев’яти членів конкурсної комісії з обрання керівника ДБР.
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що перше засідання конкурсної комісії відбудеться 1 березня.
Арсеній Яценюк наголосив, що до Уряду надійшов офіційний лист від Президента України щодо кандидатів до конкурсної комісії щодо призначення керівника Державного бюро розслідувань.
Уряд затвердив кандидатури шести із дев’яти членів конкурсної комісії.

Спрощено доступ до даних з реєстру нормативних актів
Уряд спростив доступ до інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів. Віднині будь-яка особа може вільно копіювати інформацію з реєстру, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема, в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту.

Відповідне рішення про віднесення інформації з фонду реєстру до публічної інформації у формі відкритих даних передбачено постановою Кабміну від 24 лютого 2016 р. №122. Зміни внесено до Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним, затвердженого постановою КМУ від 23 квітня 2001 р. №376.
Раніше за право доступу, користування та одержання відповідної інформації справлялась плата.
Згідно зі змінами інформація з інформаційного фонду Реєстру є публічною інформацією у формі відкритих даних, що підлягає оприлюдненню і регулярному оновленню на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на офіційному веб-сайті Мін’юсту. Доступ до інформації є вільним та безоплатним.
Інформація з інформаційного фонду Реєстру підлягає наданню на запит відповідно до Закону “Про доступ до публічної інформації”.
За одержання копій еталонних текстів нормативно-правових актів з інформаційного фонду Реєстру на паперових носіях справляється плата відповідно до граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою КМУ від 13 липня 2011 р. № 740.
Як зауважують в Кабміні, в еталонному фонді реєстру зберігається 82 тисячі еталонних текстів нормативно-правових актів у контрольному стані та в попередніх редакціях. Щоденно реєстр поповнюється текстами нових нормативно-правових актів.  

Головне територіальне управління юстиції у Волинській області

 
 
   Онлайн путівник

 
Телефон: (03352) 5-22-16
Тел/Факс: (0332) 77-29-59
Адреса: 45000 м. Ковель,
вул. Незалежності 73
 
Веб-студія «Терен» © Copyright Ковельська районна державна адміністрація