Шановні відвідувачі, щиро вітаємо Вас на офіційному веб-сайті Ковельської районної державної адміністрації!
 
 
 
 
   
11 квітня 2018 року
«Веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України функціонує.
Пенсійний фонд України прагне створити комфортні та якісні умови об-слуговування громадян та максимально спростити процедуру отримання по-слуг. Обслуговування осіб в органах Пенсійного фонду здійснюється: стаціо-нарно – в приміщеннях управління, на виїзних прийомах, а також дистанцій-но, в тому числі шляхом надання електронних послуг, для чого запрошуємо використати можливості веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України за адресою: http://portal.pfu.gov.ua.
 
Напрям функціонування веб-порталу рiзноплановий. Для того, щоб скористатися можливостями Веб–порталу, достатньо лише одного разу завітати до управління для реєстрації.
Надання послуг в електронній формі здійснюється з використанням технологій віддаленого доступу (веб-технологій) та автоматизованої передачі і обробки інформації і включає:
- реєстрацію користувачів електронних послуг на веб-порталі;
- доступ до розміщеної на веб-порталі інформації;
- доступ для користувача електронної послуги до інформації про стан відомостей про застраховану особу, пенсійних виплат, стан відомостей реєст-ру застрахованих осіб Державного реєстру, стан взаєморозрахунків за зобов'я-заннями платника (за умови підтвердження ідентифікації особи, що одержує доступ, шляхом реєстрації особи в базі даних веб-порталу);
- замовлення та отримання в електронному вигляді довідок та/або  витя-гу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру з використанням переві-рочних кодів (цифровий та QR) (для користувачів, які зареєстровані на веб-порталі та ідентифіковані за допомогою електронного цифрового підпису);
- подання в електронному вигляді анкети застрахованої особи для зміни некоректних відомостей в її персональній обліковій картці (прізвище, ім’я та по батькові на поточний момент; податковий номер; дата народження, місце народження; стать; громадянство; серія та номер паспорту; номер телефону (за бажанням); адреса місця проживання);
- взаємодію користувача електронної послуги з органами Пенсійного фонду з питань:
- заповнення бланків заяви, скарги, пропозиції, запиту в електронній формі;
- стану розгляду заяв, скарг, пропозицій, запитів, поданих в електронній формі;
- подання запитів для підготовки в паперовій формі довідок, інших до-кументів, які заявник одержує під час особистого звернення до органів Пен-сійного фонду;
- попереднього запису на прийом в органі Пенсійного фонду;
- одержання іншої необхідної довідкової інформації (місцезнаходження, телефони органів Пенсійного фонду, новини тощо).
 
Кожний зареєстрований користувач може звернутися із заявою, задати запитання чи надати пропозиції і  в установлений законодавством термiн і у зручний спосіб отримати вiдповiдь. Тобто, створення веб-порталу – це ще один крок до того, щоб спростити спiлкування громадян iз Фондом, максимально на-близити нашi послуги до людей.
 
Ковельське об’єднане управління Пенсійного
фонду України у Волинській області

   Онлайн путівник

 
Телефон: (03352) 5-22-16
Тел/Факс: (0332) 77-29-59
Адреса: 45000 м. Ковель,
вул. Незалежності 73
 
Веб-студія «Терен» © Copyright Ковельська районна державна адміністрація